Tất cả các quyền

Tất cả các quyền được bảo vệ. *Disclaimers: Những tuyên bố này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đánh giá. Sản phẩm này không nhằm để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Quan điểm và lời khuyên dinh dưỡng của SugarBearHair không nhằm thay thế cho dịch vụ y tế thông thường. Nếu bạn có tình trạng sức khoẻ trầm trọng, hãy đến bác sĩ của bạn để lựa chọn. Kết quả với từng cá nhân có thể khác nhau.